Por a 15 de Outubro de 2002 as 1:00

A AHETA) considera o Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Vilamoura/Vila Real de Santo Ant