Festival dos Oceanos anima Lisboa

Por a 15 de Agosto de 2001 as 1:00

Entre os dias 18 e 25 de Agosto, o Festival dos Oceanos regressa a Lisboa. Na terceira edi